všechna práva vyhrazena pro Svatého budiž požehnán / chráněno štítem Tóry ✡ כל הזכויות שמורות להקב״ה ׀ מוגן על ידי מגן ✡ התורה ✡